pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

  EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGEMİZ

2009 yılında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Aile hekimliğine geçilen illerde üniversitelerin Halk Sağlığı Anabilim Dalları ile İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezlerinde Sağlık, Eğitim ve Araştırma Bölgesi oluşturma protokolünü imzalayarak Honaz TSM Bölgesini, Eğitim ve Araştırma Bölgemiz olarak belirledik. Bu protokol gereğince bölgemizde eğitim ve araştırma etkinliklerimizi yürüteceğiz.

Honaz İlçesi

Honaz İlçesi, Ege Bölgesi’nin Akdeniz Bölgesi’ne yakın kısmında Denizli İli'ne bağlıdır. Denizli-Ankara karayolu üzerinde, Denizli’ye 24 km uzaklıktadır. Ege Bölgesi’nin en yüksek dağı olan Honaz Dağı'nın kuzey eteğinde yer alır.

Honaz, Yüzölçümü 504 km2’dir. İlçeye 1 merkez olmak üzere 5 belediye, 12 köy bağlıdır. Bunlar; Honaz İlçe Merkezi, Kaklık Belediyesi, Kocabaş Belediyesi, Karaçay Belediyesi, Kızılyer Belediyesi, Akbaş Köyü, Aşağıdağdere Köyü, Aydınlar Köyü, Dereçiftlik Köyü, Emirazizli Köyü, Gürlek Köyü, Karateke Köyü, Menteşe Köyü, Ovacık Köyü, Sapaca Köyü, Yokuşbaşı Köyü ve Yukarıdağdere Köyü’dür. 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre; nüfusu 24.553'dür. Nüfus artış oranı binde 6.68 olarak gerçekleşmiştir.

Honaz Kaymakamlığı

Honaz Belediyesi

Denizli İli birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda Aile Hekimliği modeli pilot bölgelerinden biridir. Honaz İlçe Merkezinde Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı olarak Merkez, Kaklık ve Kocabaş Aile Sağlığı Merkezleri bulunmaktadır. Honaz Merkezinde ayrıca Honaz Devlet Hastanesi bulunmaktadır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

Dönem 6

Dönem 6 eğitim modüllerimizden üçü Honaz'da yapılmaktadır. Bu modüller; Ana ve Çocuk Sağlığı Modülü, Çocuk İzlemleri Modülü ve Çevre Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Modülüdür. Modüller sırasında PDÖ oturumları, teorik ders sunumları, makale ve seminer saatleri dışında, çevre gezileri, TSM çalışmaları ve ASM çalışmaları yürütülmektedir. Özellikle, TSM ve ASM çalışmaları öğrencilerimizin mezuniyet sonrası dönemde çalışacakları bu kurumlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olabilmelerini amaçlamaktadır.


EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Eğitim ve Araştırma Bölgemiz

Honaz

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Dönem I Eğitim Programı

Dönem II Eğitim Programı  

Dönem III Eğitim Programı

Dönem VI Eğitim Programı

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Yüksek Lisans Eğitim Programı

Uzmanlık Eğitim Programı