Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

  TARİHÇE

1994 yılında anabilim dalımız işlerlik kazanmıştır.

1994 yılında  Araştırma Görevlisi Dr. Aysun Özşahin’in TUS ile atanmıştır.

1995 yılında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bostancı’nın atanmıştır.

1995 yılında Dr. Mehmet Bostancı  Doçentlik ünvanı kazanmıştır.

1996 yılında Anabilim Dalımız Lisansüstü eğitime başlamıştır.

1996 yılında Dokuz Eylül Ü. Tıp Fakültesinden gelen öğrencilerle Dönem 6 lisans eğitimi başlatılmıştır. Dönem 6 intern eğitimi için uygulama alanı bulma çalışmaları sonunda Kayhan ve Bağbaşı Sağlık Ocakları bölgeleri uygulama alanı olarak seçilmiş ve Rektörlük ile Valilik arasındaki bir protokol ile tüm Denizli’nin uygulama alanı olduğu resmileştirilmiştir.

1997 yılında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zencir göreve başlamıştır.

2000 yılında Yrd. Doç. Dr.Aysun Özşahin göreve başlamıştır.

2003 yılında Doç. Dr. Ali İhsan Bozkurt göreve başlamıştır.

2004 yılında Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergin göreve başlamıştır.

2005 yılında Öğr. Gör. Dr. Özgür Sevinç göreve başlamıştır.

2005 yılında Dr. Mehmet Zencir Doçentlik ünvanı kazanmıştır.

2006 yılında Dr. Ali İhsan Bozkurt Profesörlük ünvanı kazanmıştır.

2007 yılında Dr. Mehmet Bostancı Profesörlük ünvanı kazanmıştır.

2008 yılında Dr. Özgür Sevinç Yardımcı Doçentlik ünvanı kazanmıştır.

2009 yılında Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile Honaz İlçesi, Eğitim ve Araştırma Bölgesi olarak belirlenmiştir.

2011 yılında Dr. Mehmet Zencir Profesörlük ünvanı kazanmıştır.

2011 yılında Dr. Ahmet Ergin Doçentlik ünvanı kazanmıştır.

2015 yılında Dr. Ahmet Ergin Profesörlük ünvanı kazanmıştır.

2017 yılında Dr. Özgür Sevinç Doçentlik ünvanı kazanmıştır.

2007 yılında Prof. Dr. Mehmet Bostancı emekli olmuştur..

2017 yılında Doç. Dr. Nurhan Meydan Acımış göreve başlamıştır.

2017 yılında Öğr. Gör. Dr. Süleyman Utku Uzun göreve başlamıştır.

Bölümünüzden uzmanlığını alanların listesini görmek için tıklayınız.

...