pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

  Halk Sağlığı Bilimi

Halk Sağlığı bilimi; toplumun sağlık düzeyinin her yönden korunması, geliştirilmesi, hastalıklara karşı erken tanı, sağaltım, esenlendirme olanaklarının sağlanması ve insanların yaşam sürelerinin uzatılması hedefleri için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğreten bir bilim dalıdır.

Halk Sağlığı Kavramı

 

Bölümümüz

1994 yılında  işlerlik kazanan bölümümüz, halen 4 öğretim üyesi ile hizmet vermektedir. Bölümümüz; halk sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış hekimler mezun etmeyi; halk sağlığı alanında uzmanlar yetiştirmeyi; toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almayı ve Türkiye’de halk sağlığı biliminin gelişmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

 

 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Denizli Hava Kalitesi İzleme İstasyon Raporları

Denizli I

Denizli II

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Denizli il ve ilçelerinde beş günlük hava tahmini

Diğer Bağlantılar


tasarım ve güncelleme: dr. özgür sevinç                                                                                                                                                                                                                      english