Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

  Halk Sağlığı Disiplini

Halk Sağlığı Disiplini; toplumun sağlık düzeyinin her yönden korunması, geliştirilmesi, hastalıklara karşı erken tanı, sağaltım, esenlendirme olanaklarının sağlanması ve insanların yaşam sürelerinin uzatılması hedefleri için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğreten bir bilim dalıdır.

Halk Sağlığı Kavramı

 

Bölümümüz

1994 yılında  işlerlik kazanan bölümümüz, halen 4 öğretim üyesi ile hizmet vermektedir. Bölümümüz; halk sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış hekimler mezun etmeyi; halk sağlığı alanında uzmanlar yetiştirmeyi; toplumun sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almayı ve Türkiye’de halk sağlığı biliminin gelişmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Akademik sayfalarımızı görmek için tıklayınız.

Eğitim

Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve uzmanlık eğitimi düzeyinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarihçe

Bölümümüz tarihçesini görmek için tıklayınız.

İletişim

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. D Blok, zemin kat.

Kampüs / PAMUKKALE / DENİZLİ

Tel: 0 258 2961650 


tasarım ve güncelleme: dr. özgür sevinç