pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

  DÖNEM II EĞİTİM PROGRAMI

Sunumlar ve Uygulamalar

Giriş  Yaz stajının değerlendirilmesi / Sosyal hekimliğin gelişimi

Mod-1  Nüfus / Nüfus piramidi çizimi ve doğurganlık ölçütleri / Aile Planlaması

Mod-3  Bebek ölümleri

Mod-5  Okul sağlığı ve adolesan sağlığı

Mod-8  Salgın / Salgın incelemesiBulaşıcı hastalıklara karşı alınan önlemler / Sağlık Ocağı kayıtları / Türkiye ve Dünya’da aşılama / Aşılar ve soğuk zincir

Mod-9  Tanı testleri

Mod-13  İş kazaları

Mod-14  Dünya'da ve Türkiye'de nüfusta değişim, nüfusun yaşlanması

Mod-19  Sağlık çalışanlarının sağlığı

Mod-20  Lifli gıdalar

 

Alan Çalışmaları

  Blok-1  AÇSAP  Merkezi, AÇSAP Şubesi

  Blok-2  Verem Savaş Dispanseri, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi

  Blok-3  FTR Merkezi, Huzurevi, Görme Engelliler

  Blok-4  Belediye Sağlık İşleri

 

Özel Çalışma Modülü - Araştırma Yöntemleri

  Tanımlayıcı araştırmalar

  Analitik-Kesitsel

  Analitik-Olgu-kontrol

  Analitik-Kohort

  Müdahale araştırmaları

  Metodolojik araştırmalar

  Örneklem

  Araştırma planlaması

  Araştırma yöntemleri uygulamaları

 

Yaz Stajı

  Acil Servis Stajı: Dönem II sonunda 1 haftalık acil servis stajı uygulanmaktadır.


EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Eğitim ve Araştırma Bölgemiz

Honaz

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Dönem I Eğitim Programı

Dönem II Eğitim Programı  

Dönem III Eğitim Programı

Dönem VI Eğitim Programı

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Yüksek Lisans Eğitim Programı

Uzmanlık Eğitim Programı