pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

  DÖNEM III EĞİTİM PROGRAMI

Sunumlar ve Uygulamalar

Giriş Modülü  Yaz stajının değerlendirilmesi

Mod-1  Alan çalışması tanıtımı

Mod-2   Olağanüstü durumlarda sağlık hizmeti /  Sağlıkta eşitsizlikler

Mod-3  Malnutrisyon - Z skoru

Mod-4  Su ile bulaşan hastalıklar epidemiyolojisi

Mod-6  Meslek hastalıklarında tanı ve hukuksal durum / Konut hakkı ve  konut sağlığı

Mod-8  Zoonozlar ve vektörlerle bulaşan hast. epidemiyolojisi

Mod-9  Anne ölümler, güvenli annelik

Mod-11  Hava ile bulaşan hast. epidemiyolojisi

Mod-12  Sindirim sistemi hastalıkları ve beslenme

Mod-13  Kanser epidemiyolojisi

Mod-14  Kanserden korunma

Mod-15  Sağlıkta Finansman sistemleri

Mod-16  Kazalar

Mod-17  Ruh sağlığı hast. korunma

Mod-18  Madde bağımlılığı, sosyal boyut

Mod-19  Birinci basamakta yaşlı izlemleri

 

Alan Çalışmaları

  Toplum Sağlığı Merkezi

  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

  Erken Tanı ve Tedavi Merkezi

 

Özel Çalışma Modülü - Araştırma Yöntemleri

  Bilimsel araştırma çeşitleri (Örnek üzerinden genel tekrar)

  Nedensellik Kavramı

  Bilimsel araştırmalarda hata kaynakları

  Araştırma Raporu yazımı


EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Eğitim ve Araştırma Bölgemiz

Honaz

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Dönem I Eğitim Programı

Dönem II Eğitim Programı  

Dönem III Eğitim Programı

Dönem VI Eğitim Programı

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Yüksek Lisans Eğitim Programı

Uzmanlık Eğitim Programı