pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

  PROJELER

  Adolesan gebelerde risk faktörleri.Risk faktors on adolescent pregnantsDestekleyen kuruluş: PAÜ Araştırma Fonu

  İlköğretim öğrencilerinde Kızamık Seroprevalansı ve Kızamık Kitle Aşılaması Sonrası Bağışıklıkta Görülen  Değişimler. Measles seroprevalance in primary school  children  and the changes in immunazition after measles mass vaccination”  Destekleyen kuruluş: PAÜ Araştırma Fonu

  Ayakkabı imalatında çalışanlarda solvent etkilenimi, neden olduğu genotoksik etkiler, sağlık sorunları ve yol açtığı ekonomik kayıplar. Solvent effects on the employees who work manufacturing of shoes, genetoxic effects of solvents, health problems and economic loss caused by themDestekleyen kuruluş: PAÜ Araştırma Fonu

  Denizli Toplum ve Sağlık Araştırması. Denizli Population and health searchDestekleyen kuruluş: PAÜ Araştırma Fonu

  Denizli İli Adölasan Yaş Grubu Yeni Evli Çiftlerde Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığının Geliştirilmesi Projesi. “Improving Sexual/Reproductive Health of Marriage Candidate Adolescent Couples in Denizli Destekleyen kuruluş: Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Delegation of the European Commission to Turkey (Denizli Sağlık Hizmetleri Derneği, PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığı)

  Üreme sağlığı ve önlenebilir özürlülükleri projesi: “Making The Society Conscious About Reproductive Health And Preventable DisablementYürütücü Kuruluş: PASVAK

  Denizli’de İki Tekstil İşyeri Çalışanlarında Anemi Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. Destekleyen kuruluş: PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.

  Denizli İli ilköğretim öğrencilerinde obezitenin önlenmesi amaçlı "Sağlık için Harekete Geçin" projesi. Destekleyen kuruluş: PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu.