pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

  ETKİNLİKLER

Düzenlenen veya düzenlenmesi için katkı sağlanan toplantılar: 

  24 Ekim 2003: “Tüberküloz tedavisinde direk gözetim tedavisi ve karşılaşılan sorunlar” paneli. Katılımcılar: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Verem Savaş Derneği, Psikiatri ve Halk Sağlığı AD.

  7 Ocak 2004: “Tüberküloz ve kontrolü”. Katılımcılar: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Verem Savaş Derneği, Psikiatri ve Halk Sağlığı AD.

23 Şubat 2005: “Çocukluk çağı aşılamaları ” konulu panel. Katılımcılar: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Verem Savaş Derneği, PAÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri ve Halk Sağlığı AD.

  03 Ocak 2005: “Tüberküloz ve kontrolü” Katılımcılar: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Verem Savaş Derneği, PAÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Psikiyatri ve Halk Sağlığı AD.

  12 Mayıs 2005: “Ahmet Hulusi Efendi’den günümüze Denizli: Sosyo-Ekonomik ve kültürel gelişmesi, karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları”  Katılımcılar: T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, PAÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, PAÜ Fen Edebiyat Fak. Tarih bölümü.

  13-14 Mayıs 2006:  “Egeli halk sağlıkçılar toplantısı “, Denizli.    Ayrıntılı Bilgi

 

Düzenlenen veya düzenlenmesi için katkı sağlanan kurslar: 

  “Araştırma teknikleri ve Biyoistatistik kursu”  PAÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Biyoistatistik AD. Fakültemiz araştırma görevlileri için sunulan bu kurs programı her yıl 3 kez düzenlenmektedir. Bu kurs ile fakültemizdeki Araştırma Görevlilerimize bilimsel araştırma teknikleri ve biyoistatistik konularında 6 günlük teorik ve uygulamalı eğitim sunmaktayız.    Ayrıntılı Bilgi

  “PAÜTF Deney Hayvanlarının Biyolojik Araştırmalarda Kullanılması-III” kursu, “Araştırma teknikleri açısından hayvan deneyleri “konulu sunum ,16-17 Haziran 2005

  “Sigarayı bıraktırma yöntemleri kursu”, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şubesi birlikte hekimlere yönelik  düzenlenen kursa 30 hekim katılmıştır. 8-11 Aralık 2007.     Ayrıntılı Bilgi

Düzenlenen kongreler

  23-26 Ekim 2007: 11.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ : Bölümümüz ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından “21. Yüzyılda Halk Sağlığı ve Çözümleri” konulu kongremiz ulusal düzeyde geniş bir katılımla PAÜ Kongre ve Kültür Merkezimizde gerçekleştirilmiştir.     Ayrıntılı Bilgi