pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

  DÖNEM VI EĞİTİM PROGRAMI

HALK SAĞLIĞI STAJI ETKİNLİKLERİ

1-     Hekim adayı dosyasının hazırlanması

2-     Kurum ziyaretleri (6 kurum)

3-     Seminer (her öğrenciye bir seminer)

4-     Sağlık personeline seminer (Sağlık Ocağı’nda, her öğrenciye bir seminer)

5-     Makale (her öğrenciye bir makale)

6-     Araştırma (her sağlık ocağı grubu 1 olmak üzere, toplam 3 araştırma)

7-     Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışmaları

8-     NBC ile ilgili dersler (8 saat)

9-       Modüller (7 modül)

 HALK SAĞLIĞI STAJI-KURUM ZİYARETLERİ

1-     İlçe/belde/köy sağlık ocağı/sağlık evi incelemesi ve çevre sağlığının değerlendirilmesi

2-     Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi

3-     Halk Sağlığı laboratuvarı (Su ve gıda analizleri ve yorumu)

4-     Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Şubesi

5-     Belediye Sağlık İşleri

6-     Katı ve sıvı atık arıtım tesisleri

7-     Sivil Savunma Müdürlüğü

NBC ile ilgili dersler

  Halk Sağlığı sorunu olarak savaşlar (1 saat)

  Kimyasal silahlar: etkileri, tedavisi ve korunma (2 saat)

  Biyolojik silahlar: etkileri, tedavisi ve korunma (2 saat)

  Nükleer silahlar: etkileri, tedavisi ve korunma (2 saat)

  Silahlı çatışmalarda (savaşlarda) sağlık personelinin yeri (1 saat)

MODÜLLER

  MODÜL-1: SAĞLIK OCAĞI YÖNETİMİ

Öğrenme hedefleri:

Sağlık Ocağı yönetiminde temel kavramlar

Sağlık Ocağının Görevleri

Sağlık Ocağı personeli ve görevleri

Sağlık Ocağı Kayıtları: ETF, Kişisel Sağlık Fişi, Kroki, Aylık Çalışmalar

Disiplin yönetmenliği

            Sicil, sicil amiri,

            Cezalar/ödüller

            Tutanak, Savunma

            Demirbaş/ayniyat

            Resmi yazı, Gizli yazı

  MODÜL-2: NÜFUS VE AİLE PLANLAMASI

Öğrenme hedefleri:

Nüfus piramidi

Bağımlı nüfus (genç/yaşlı), bağımlılık oranı

Özelliği olan yaş grupları (Adolesan, yaşlı, doğurgan çağ kadın, okul önemi)

Doğurganlık ölçütleri: Genel doğurganlık hızları, Toplam doğurganlık hızı, Yaşa özel doğurganlık hızı

Mortalite hızları

Aile Planlaması yöntemleri/danışmanlık

  MODÜL-3: ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI/İZLEMLER (HONAZ EAB)

Öğrenme hedefleri:

Ebe çalışmaları,

Ebe bölgesi nüfusu,

Ebe iş yükü nasıl hesaplanmalı, bir ebeye kaç nüfus verilmeli

Ebe çantasında neler bulunmalı

Gebe-lohusa izlemleri,

15-49 yaş izlemleri,

Bebek ve çocuk izlemleri,

Kırsal /kentsel/gecekondu bölgesinde ebe çalışması nasıl farklılaşır

İzlemler nicelik ve nitelik açısından nasıl denetlenmelidir.

  MODÜL-4: BÜYÜMENİN İZLENMESİ, BESLENME, BAĞIŞIKLAMA (HONAZ EAB)

Öğrenme hedefleri:

Bebek ve çocuk izlemlerinde neler yapılıyor?

Büyüme gerilemesi nasıl saptanır?

Malnutrisyonu nasıl tanırız, nasıl tedavi ederiz, nasıl önleriz?

Anne sütü, ek gıdaya geçiş, sebze çorbası tarifleri?

Demir eksikliği anemisi, raşitizm, vitamin A eksikliği, iyot eksikliği vb.

Obez çocuk/erişkin

  MODÜL-5: BAĞIŞIKLAMA

Ülkemizde aşı takviminde neler var? Aşı takviminde olmayan aşılar?

Soğuk zincir? Buzdolabı kullanım kuralları?

Aşı gereksinimin hesaplanması

Aşı kampanyaları nasıl değerlendirilmeli?

Polio ve kızamık eradikasyon programları

  MODÜL-6: ÇEVRE SAĞLIĞI – BULAŞICI HASTALIKLAR (HONAZ EAB)

Öğrenme hedefleri:

Su ile ilgili çalışmalar (klorlama, su numunesi, suda klor ölçümü vb)

Atıklar ile ilgili çalışmalar (katı-sıvı atık)

İş yeri denetimi, portör taraması

Okul denetimi

Gıda numunesi alma

Filyasyon çalışması

Bildirim

Şüpheli ısırık

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı yapılanlar

Hijyen eğitimi

  MODÜL-7: OLAĞANDIŞI DURUMLAR VE NBC

Öğrenme hedefleri:

Olağan dışı durumlarda sağlık personelinin görev yetki ve sorumlulukları

Olağan dışı durumlarda arama-kurtarma,

Olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri

Bulaşıcı hastalıklar

Morbidite ve mortalite hızlarının hesaplanması

Araç-gereç ve malzeme sağlanması

Ruh sağlığı sorunları

Kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların sağlık üzerine etkileri ve tedavisi, korunma yolları

  MODÜL-7: İŞYERİ HEKİMLİĞİ (HONAZ EAB)


EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Eğitim ve Araştırma Bölgemiz

Honaz

 

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Dönem I Eğitim Programı

Dönem II Eğitim Programı  

Dönem III Eğitim Programı

Dönem VI Eğitim Programı

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Yüksek Lisans Eğitim Programı

Uzmanlık Eğitim Programı