pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

   SUNUMLAR

 Kongre oturumlarındaki sunumlardan bazılarına aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

   Sağlıkta Dönüşüm ve Halk Sağlığı Eğitimi. Yard. Doç. Dr. Ferruh AYOĞLU

   21. Yüzyılda Türkiye'de Demografik Eğilimler. Doç. Dr. Banu Akadlı ERGÖÇMEN

   Adolesanlar ve Riskli Davranışlar. Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE

   Halk Sağlığı Bakışı ile Tehlikeli Atık Yönetimi. Öğr. Gör. Dr. Ahmet SOYSAL

   Mevcut sürveyans sistemi ve sorunları. Dr. Vedat BUYURGAN

   Çalışanlar açısından sağlıkta dönüşüm. Öğr.Gör. Dr. Seyhan ERDOĞDU

   Birinci Basamak Sağlık Hizmeti. Prof. Dr. Erhan ESER

   Farmakoekonomi nedir? Ülkemizde Niçin Şimdi Önemlidir? Dr. Faruk ERDEN

   MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu. Dr. Kurt LAUK

   Okul Sağlığı, Şiddetle Mücadele. Prof. Dr. Müge TAMAR

   Aşılamada küresel eğilimler ve ulusal bağışıklama programlarına etkisi. Dr. Oya Zeren AFŞAR

   Türkiye’de (2006-2008) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi. Prof. Dr.Remzi AYGÜN

   Sağlığın geliştirilmesi ve bu alandaki başarılı uygulamalar: Doç.Dr. Birgül PİYAL

   Türkiye’de anne ölümleri nedenleri ve yapılması gerekenler:  Prof.Dr. Sabahat TEZCAN

   Türkiye’de tütün kontrolü  ve halk sağlığı. Prof.Dr.Erol SEZER

   Ülkemizde sezaryen doğumlarda artışın etkileri: Doç. Dr. Berna Özbey DİLBAZ

   Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşılama Programı: Dr Niyazi ÇAKMAK

   Türkiye’de Anne Ölümlerinin Boyutu, Nedenleri ve Yapılması Gerekenler. Prof. Dr. Sabahat TEZCAN

   21. Yüzyılın küresel halk sağlığı mücadele konuları. Samir N. BANOOB

   Strenghthening PH surveillance & control. Dr. Robert Hartley STEVENS

   Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının dünü, bugünü ve geleceği. Prof. Dr. Nazmi BİLİR

    LÖSEV Projesi. Melikşah ERTEM

   Küresel iklim değişimi ve etkileri. Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

   Bir Halk Sağlığı Uzmanının deneyimi: Kırım Kongo Kanamalı Ateş Salgını. Uzm. Dr. Esin KULAÇ

   Kalp-Damar hastalıkları epidemiyolojisi. Doç. Dr. Belgin ÜNAL

   Çalışma yaşamında uluslararası düzenlemeler ve Türkiye. Doç. Dr. Alp ERGÖR

   Kyoto Protokolü ve Türkiye. Uzm. Dr. Ümit ŞAHİN

   21. Yüzyılda sağlıklı şehirler hareketi. Yard. Doç. Dr. E. Didem EVCİ