pamukkale üniversitesi tıp fakültesi halk sağlığı anabilim dalı

  ALAN ÇALIŞMALARI TOPLANTISI

30 Ekim 2008 tarihinde Alan Çalışmalarımızda ziyaret ettiğimiz kurumların yetkilileriyle bir toplantı düzenlenmiştir. Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen toplantıda  Dönem 1,2,3 ve 6 öğrencilerimizle ziyaret ettiğimiz kurumların yetkililerine "Prof. Dr. Mehmet Bostancı ve Doç. Dr. Mehmet Zencir tarafından "Alan Çalışmalarımızın Amacı ve Önemi" içerikli sunumlar yapılmıştır.

Alan çalışmalarımızın etkinliğini artırmaya yönelik karşılıklı görüşlerin tartışıldığı toplantıda katılımcılara sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür belgeleri sunulmuştur.